Avvikelser och systematik

 

Du får också veta vilka olika delar som bör finnas med i en avvikelseprocess och hur du kan arbeta vidare. Längre ner på sidan hittar du hela innehållsförteckningen.

Vad innehåller kursen?

Det här är en kurs som riktar sig till det mindre företaget som idag inte har något system för att hantera avvikelser. Kursen ringar in de kritiska delarna att ta hänsyn till när man bestämt sig för att behovet finns och vill bygga upp sitt system. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att delta i diskussionsforum med frågeställningar i ämnet

Hur lång tid tar kursen att genomföra?

Tidsåtgången för kursen är ca 1,5 timme.

 

 

 

 

Varför behövs den här kursen?

Den stora skräcken för de allra flesta av oss är att det händer något riktigt allvarligt i verksamheten! Vad händer om katastrofen är ett faktum? Vad innebär det för förtroendet för oss, för varumärket, för medarbetarna, för ägarna, för samhället? Och hur skyddar vi oss mot det?

Många företag har idag en utvecklad systematik för att hantera avvikelser, vilket dock inte alltid är fallet i mindre företag. Det är synd förstås, för avvikelser inträffar i alla verksamheter. Att hantera dem är en del i förbättringsarbetet, men om vi inte har någon systematik i att hantera dem så kan vi ju heller inte lära oss och bli bättre!

Den här kursen är framtagen för att hjälpa mindre företag på vägen mot att bygga en systematik i sin avvikelsehantering och för att öka förståelsen för varför det är viktigt.

Vad får man lära sig i kursen?

I den här kursen får du på ett okomplicerat och praktiskt sätt lära dig vad avvikelser är och vad som är viktigt att tänka på när det gäller systematisering av avvikelser. 

 

 
 Kursens kapitel

Kursens kapitel

        Kursen beräknas att ta ca 1,5 timme

       Kursen beräknas att ta ca 1,5 timme

  Examination   Som bevis för att du har gått kursen får du också ett kursintyg när du är klar

Examination

Som bevis för att du har gått kursen får du också ett kursintyg när du är klar