Revisionsmetodik

Varför behövs den här kursen?

Kvalitetssäkring blir en allt viktigare del i alla typer av verksamheter, eftersom en förutsättning för att behålla kunder i en föränderlig omvärld med stor konkurrens är hög kvalitet på de produkter och tjänster vi erbjuder. För att kvalitetsarbetet ska fungera måste vi följa upp verksamheten, vilket är svårt att göra från kontorsstolen.Vi måste också se hur det fungerar ute i verkligheten. Just därför gör vi revisioner!

Det finns många revisionskurser på marknaden, men många är lärarledda och förlagda i storstäderna. Med den här kursen vill vi göra det möjligt att utveckla kompetensen på ett enklare och mer tidseffektivt sätt. Det gör vi genom att kursen finns på webben, kan göras när och var som helst. Dessutom behöver deltagaren inte resa långt och vara frånvarande från jobbet!

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till personer som är utvalda att genomföra interna och externa revisioner, och för personer som är tänkta att koordinera arbetet.

Vad innehåller kursen? 

Kursen är indelad i fem huvudkapitel med ett antal underkapitel och tillhörande övningsfrågor. Kursen innehåller också mycket praktiska tips på dokumentation som kan anpassas till den egna verksamheten.

 

För att bli godkänd ska deltagaren svara rätt på alla övningsfrågor och får efter avslutad kurs ett kursintyg. Under hela kursen gång, och efteråt, är deltagaren välkommen att diskutera och ställa frågor i diskussionsforumet som finns kopplat till kursen. Hela kursmaterialet går att ladda ner och skriva ut att användas under och efter kursen.

Vad leder kursen till? 

Blivande revisorer får en grundläggande kurs som ger dem teoretisk och praktisk kunskap i alla delar i revisionsprocessen. Därefter återstår bara träning, förslagsvis genom att den blivande revisorn deltar som observatör i ett par revisioner hos er. Behöver ni hjälp i denna del stöttar vi er självklart i både handledning och mentorskap.

Hur lång tid tar kursen att genomföra?

För en person som är van att arbeta med kvalitetsfrågor tar kursen fyra-fem timmar, för den mer ovana tar den ca åtta timmar att gå igenom.

Vad behöver man veta innan kursen?

Tolkning av krav ingår som en mindre del i kursen. En rekommendation är därför att deltagarna har någon grundkunskap i en standard eller ett regelverk, t ex ISO 9001.

 

 

 
 Kurserns kapitel

Kurserns kapitel

 Beräknad tid till slutförande av kursen är ca 4-8 timmar beroende på erfarenhet av styrning och kvalitetsfrågor.

Beräknad tid till slutförande av kursen är ca 4-8 timmar beroende på erfarenhet av styrning och kvalitetsfrågor.

  Examination    Varje kapitel avslutas med övningsfrågor som du ska besvara för att bli godkänd. Frågorna är till för att du ska bli påmind. Om du svarar fel på någon av frågorna kan du gå igenom frågorna så många gånger du vill fram till dess att du blir godkänd.     När du har gått igenom kursen inklusive alla frågor får du ett kursintyg som visar att du har gått igenom kursen. 

Examination

Varje kapitel avslutas med övningsfrågor som du ska besvara för att bli godkänd. Frågorna är till för att du ska bli påmind. Om du svarar fel på någon av frågorna kan du gå igenom frågorna så många gånger du vill fram till dess att du blir godkänd.   

När du har gått igenom kursen inklusive alla frågor får du ett kursintyg som visar att du har gått igenom kursen.